Záujmové útvary

V školskom roku 2018 / 2019 pracujú v rámci školy a výchovy mimo vyučovania tieto krúžky:

Záujmový útvar Vedúci Kontakt Čas
Krúžok slovenského jazyka (pre žiakov 9. roč.) Mgr. Hodáňová Katarína katarina.hodanova@bee.sk  Uto 14:00 - 14:45
Matematický krúžok (pre žiakov 9. ročníka) Mgr. Tomanová Elena elena.tomanova@bee.sk  Uto 7:10 - 7:55
Lambda krúžok Mgr. Stankovičová Mária maria.stankovicova@bee.sk  Str 14:00 - 14:45
Enviro krúžok

 Šnajdrová Oľga

olga.snajdrova@bee.sk

 Str 14:00 (2 x v mesiaci)
Halové veslovanie Mgr.Páleš Bohumil bohumil.pales@bee.sk  Uto Štv 19:00 - 20:00
Plavecký krúžok Mgr. Patayová Tatiana    Uto 16:00 - 17:00
Plavecký krúžok Mgr.Guldan Gabriel gabriel.guldan@bee.sk  Uto 16:00 - 17:00
Šachový krúžok Mgr.Gregor Bučová Daria daria.bucova@bee.sk  Str 14:45 - 16:00
Šachový krúžok Marko Ján externý pracovník  Str 14:45 - 16:00
Kreatívny krúžok Magda Grancová magda.grancova@bee.sk  
Krúžok show down Libič Ladislav ladislav.libic@bee.sk  Pon, Str 18:05 - 19:05
Krúžok show down Mgr.Vagaský Peter peter.vagasky@bee.sk  Str 18:05 - 19:05
Hudobný krúžok Mgr.Guldan Gabriel gabriel.guldan@bee.sk  Uto 14:00 - 15:00, individuálne
Výtvarný krúžok Akad.soch. Elena Kárová externy pracovník  Štv 17:30 - 19:30