Základná škola pre žiakov so zrakovým postihnutím

• poskytuje ucelené vzdelanie v rozsahu bežných základných škôl (ISCED 1 a 2) s prihliadnutím na špecifiká vzdelávania zrakovo postihnutých žiakov

• žiakom sa venujú pedagógovia individuálne  aj v rámci individuálnych tyflopedických a individuálnych logopedických cvičení

• počas celej školskej dochádzky zaisťujú výučbu priestorovej orientácie a pohybovej výchovy

• rozvíjajú u žiakov kompenzačné mechanizmy

• umožňujú deťom získať špeciálne zručnosti pri práci s PC a asistenčnou technikou (JAWS a MAGIC),  tyflotechnikou a pomôckami potrebnými pre bežný život (napr. hodiny, váha, hladinomer, šablóna na peniaze,...)

• v rámci IKT  učební využívajú najnovšie spôsoby vzdelávania a modernú techniku

Učebný plán je k dispozícií na stiahnutie tu.

 

Triedni učitelia

 

Trieda Triedny učiteľ Kontakt Konzultácie
I.p B Mgr. Talajová  Beata  beata.talajova@bee.sk  Uto 10:45 - 11:30
I.p A Mgr. Gabriela Plavnická gabriela.plavnicka@bee.sk  Pon 11:50 - 12:35
II. Zastupujúca triedna    
III. Mgr. Palkovičová Agáta agata.palkovicova@bee.sk  Str 13:00 - 13:45
IV. Mgr. Ikrényiová Silvia silvia.ikrenyiova@bee.sk  Pia 11:45 - 12:30
IV. N Mgr. Vlasáková Valéria valeria.vlasakova@bee.sk  Str 9:55 - 10:40
V.  Mgr. Tomanová Elena elena.tomanova@bee.sk  Pia 8:50 - 9:40
VI. PaedDr. Šimko Marián marian.simko@bee.sk  dohodou
VII. Mgr. Monika Tkáčová monika.tkacova@bee.sk  Štv 11:50 - 12:35
VIII. PaedDr. Čerňanská Barbara barbara.cernanska@bee.sk  Uto 11:50 - 12:35
VIII. N Mgr. Hodáňová Katarína katarina.hodanova@bee.sk  Uto 12:35 - 14:00
IX. Mgr. Hlina Marek marek.hlina@bee.sk  dohodou

 

 

Ostatní vyučujúci

Mgr. Abadlová Zuzana zuzana.abadlova@bee.sk  Ut 12:30 - 13:30
Mgr. Gregor-Bučová Daria daria.bucova@bee.sk  dohodou
PhDr. Cintula Vladimír vladimir.cintula@bee.sk  Pia 10:55 - 11:40

Mgr. Vitálišová Zdenka

zdenka.vitalisova@bee.sk

 Št 12:35 - 13:30
Mgr. Giertlová Alžbeta alzbeta.giertlova@bee.sk  dohodou
Mgr. Botliková Sandra sandra.botlikova@bee.sk  dohodou
Mgr. Karasová Mária maria.karasova@bee.sk  dohodou
Mgr. Art. Janikovičová Ingrid ingrid.janikovicova@bee.sk  dohodou
Mgr. Hoppanová Zlatica zlatica.hoppanova@bee.sk  dohodou
Mgr. Pavelková Božena bozena.pavelkova@bee.sk  Ut 10:55 - 11:40
Mgr. Spišiaková Alena alena.spisiakova@bee.sk  Str 11:50 - 12:35
Šnajdrová Oľga olga.snajdrova@bee.sk  dohodou
Ing. Mgr. Šutá Viera, učiteľka NAV viera.suta@bee.sk  dohodou
Mgr. Lukáč Ivan, učiteľ NAV ivan.lukac@bee.sk  dohodou