Úspechy

Školský rok 2018/2019

Literárne úspechy:

Matematické a informatické úspechy:

Športové úspechy:

Enviromentálne úspechy:

Priestorová orientácia a sebaobslužné činnosti:

Hudba:

Šach:

Halové veslovanie:

Show down- AST / aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich/:


Školský rok 2014/2015 až 2017/2018

Ocenenie primátotorom mesta Ivom Nesrovnalom na stretnutí talentovanej mládeže

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca :

Stanislav ŠIDLA za úspešnú  reprezentáciu školy na rôznych medzinárodných šachových turnajoch a športových podujatiach

Patrik PAGÁČ za úspešnú reprezentáciu školy v show down- AST a iných súťažiach

 

Literárne úspechy:

Školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy  žiakov II. stupňa - próza - 29. 4. 2014

Šidla Stanislav, 7. ročník

Hegyi Mário, 7. ročník

Reingraber Michal, 6. ročník

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Školské kolo recitačnej súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy  žiakov II. stupňa - poézia- 29. 4. 2014

Blaško Jozef, 5. ročník

Rideg Matej, 6. ročník

Gavroňová Barbora, 6. ročník

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Dni Mateja Hrebendu - 17. ročník celonárodnej prehliadky ZP recitátorov a literárnych tvorcov - 14. - 16. 11. 2014, Bratislava

Chudá Katarína, 5. ročník

Šidla Stanislav, 8. ročník

Hegyi Mário, 8. ročník

Balážová Viktória, 3. ročník

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Krajské kolo v čítaní a písaní Braillovho písma - Čítanie I. kategória, ÚNaSS, Bratislava - 18. 5. 2015

Husárová Lucia

Feketeová Viktória

Balážová Viktória

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Krajské kolo v čítaní a písaní Braillovho písma - Písanie na písacom stroji pre nevidiacich, ÚNaSS, Bratislava - 18. 5. 2015

Husárová Lucia

Feketeová Viktória

Hlina Marek

1. miesto

2. miesto

3. miesto

 

 

Matematické a informatické úspechy:

Komparo 2014 -  testovanie žiakov 9. ročníka v SJL, MAT - 6. 11. 2014

SJL: Ďurian Ladislav, 76 %

MAT: Pagáč Patrik, 55 %

 

Pytagoriáda - 36. ročník matematickej súťaže

Drobná Michaela, 4. ročník

Cigániková Paulína, 4. ročník

Horváth Matej, 8. ročník

 

Úspešní riešitelia

Matematický klokan - 23. 3. 2015

Grichová Martina, 2. ročník

Chudá Katrína, 5. ročník

Horváth Matej, 8. ročník

 

Úspešní riešitelia

iBobor - súťaž v IT zručnostiach- 11. - 20. 11. 2014 - kategória Bobríci

Drobná Michaela, 4. roč.

Gavroňová Jasmína, 4. ročník

Nguyen Denisa, 3. ročník

1. miesto

2. miesto

3. miesto

iBobor - súťaž v IT zručnostiach- 11. - 20. 11. 2014 - kategória Benjamíni

Alario Alex Angelo, 5. ročník

Gavroňová Barbora, 7. ročník

Chudá Katarína, 5. ročník

1. miesto

2. miesto

3. miesto

iBobor - súťaž v IT zručnostiach- 11. - 20. 11. 2014 - kategória Kadeti

Horváth Matej, 8. ročník

Kováčová Martina, 9. ročník

Hegyi Mário, 8. ročník

1. miesto

2. miesto

3. miesto

iBobor - súťaž v IT zručnostiach- 11. - 20. 11. 2014 - nevidiaci

Cziferiová Gréta, 8. ročník

Ondrišáková Nikola, 8. ročník

Feketeová Viktória, 8. ročník, Blaško Jozef, 6. ročník

1. miesto

2. miesto

3. miesto

 

Športové úspechy:

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutej mládeže, Levoča - 29. 9. - 2. 10. 2014 - Torball/súťaž družstiev

Šidla, Hegyi, Kováčová, Ďurianová

 

3. miesto

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutej mládeže, Levoča - 29. 9. - 2. 10. 2014 - Branno-orientačná súťaž/súťaž družstiev

Šidla, Cziferiová

Pavelka, Jonášová

2. miesto

3. miesto

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutej mládeže, Levoča - 29. 9. - 2. 10. 2014 - Bežecký trojboj/dievčatá

kategória B2 : Cziferiová Gréta 

kategória B3 : Jonášová Patra 

2. miesto

4. miesto

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutej mládeže, Levoča - 29. 9. - 2. 10. 2014 - Bežecký trojboj/chlapci

kategória B2 : Hegyi Mário 

kategória B3 : Šidla Stanislav 

3. miesto

1. miesto

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutej mládeže, Levoča - 29. 9. - 2. 10. 2014 - Skok do diaľky/dievčatá

kategória B2: Cziferiová Gréta

kategória B3: Jonášová Petra

2. miesto

1. miesto

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutej mládeže, Levoča - 29. 9. - 2. 10. 2014 - Skok do diaľky/chlapci

kategória B3: Šidla Stanislav

1. miesto

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutej mládeže, Levoča - 29. 9. - 2. 10. 2014 - Vrh guľou/dievčatá

kategória B3: Ďurianová Lucia

3. miesto

Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutej mládeže, Levoča - 29. 9. - 2. 10. 2014 - Vrh guľou/dievčatá kategória B2: Hegyi Mário 3. miesto
Integrovaný florbalový turnaj, SŠ Mokrohájska - 25. 11. 2014 celkové umiestnenie/súťaž družstiev 5. miesto 
Beh Devín - Bratislava  - 12. 4. 2015

Šidla Stanislav

Hegyi Mário

Kmeťo Nikolas

1. miesto - 15. miesto vo svojej kategórii, 18. miesto v celkovom hodnotení súťaže

2. miesto

3. miesto

Športové hry zrakovo postihnutej mládeže s medzinárodnou účasťou, Levoča, 3. – 7. október 2016, zúčastnené školy: Bratislava, Levoča, Owinska    
Halové veslovanie

Denis Reicher

Gizela Kompušová

1. miesto

2. miesto

Bežecký dvojboj – dievčatá Nikola Kompušová 3. miesto
Bežecký dvojboj – chlapci

Matej Rideg

Alex Alario Angelo

2. miesto

3. miesto

Skok z miesta - dievčatá Gizela Kompušová 1. miesto
Skok z miesta – chlapci Matej Rideg 2. miesto
Hod medicimbalom obojručne 1 kg - chlapci Denis Reicher 3. miesto
Plávanie – kraul, 25 m

Matej Rideg

Denis Reicher

1. miesto

2. miesto

Plávanie – znak, 25 m Matej Rideg 1. miesto
Štafeta 6 x 180 m / súťaž družstiev Denis Reicher, Matej Rideg, Jonatán Pavelka, Alex Alario Angelo, Gizela Kompušová, Nikola Kompušová 2. miesto
Torball / súťaž družstiev Denis Reicher, Matej Rideg, Jonatán Pavelka, Gizela Kompušová 3. miesto
Aplikovaný stolný tenis / súťaž družstiev Denis Reicher, Matej Rideg, Gizela Kompušová 1. miesto
Beh Devín – Bratislava – 10.4. 2016 (Malý Devín – dĺžka trate: 2 600 m)

Stanislav Šidla

Mário Hegyi

Matej Rideg

Jonatán Pavelka

Alex Alario

Paulína Cigániková

Ľubomír Cmar

Kristián Vik

5. miesto

39. miesto

200. miesto

203. miesto

333. miesto

347. miesto

369. miesto

451. miesto

 

Enviromentálne úspechy:

Olompiáda - 2. ročník súťaže v separovanom zbere 2013/2014

Vyhodnotenie súťaže - jún 2014 

II. miesto v kategórii bratislavských škôl

 

 

Šach:

XXIII. ročník  Medzinárodného šachového turnaja ZP mládeže - Olomouc

Stanislav ŠIDLA

Lucia ĎURIANOVÁ

Jonatan PAVELKA

2.miesto

3.miesto

4.miesto

CZE, SKV, HUN

 

 

družstvo:

Šidla, Ďurianová, Pavelka, Reicher

1.miesto

 

XX. ročník medzinárodného šachového turnaja- Šach bez hraníc- Praha

 

Stanislav ŠIDLA

 

3.miesto

CZE,SKV,BEL,NED,

POL,

Majstrovstvá Bratislavského kraja SŠ a 2. stupňa OGY

 

Patrik PAGÁČ

 

4.miesto

postup do M SR

Vianočný šachový turnaj ZP detí  Praha

Jonatan PAVELKA

2.miesto

CZE,SKV

VDSE – Medzinárodný  šachový turnaj ZP mládeže- Budapešť

Stanislav ŠIDLA

Patrik PAGÁČ

Jonatan PAVELKA

2.miesto / A –kat.

3.miesto/ B- kat.

3.miesto / C- kat.

CZE, SVK, HUN

 

Show down- AST / aplikovaný stolný tenis pre nevidiacich/:

O M SR v AST ZP žiakov do 16 rokov- Bratislava

Stanislav ŠIDLA

Patrik PAGÁČ

Lucia ĎURIANOVÁ

Timotej TARKOŠ

1.miesto – chlapci

2.miesto- chlapci

2.miesto- dievčatá

3.miesto- chlapci

Praha, Olomouc, Opava, Levoča,

Bratislava, Budapešť

 

družstvo:

Ďurianová, Cmár,

Jonášová, Pagáč

2.miesto

 

 

Priestorová orientácia a sebaobslužné návyky:

14.ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v sebaobslužných činnostiach ZP detí- Gerlachov

Stanislava ŠPANKOVÁ

Viktória BALÁŽOVÁ

 

Gréta CZIFERIOVÁ

1.miesto- ml.žiaci

3.miesto- ml.žiaci

 

1.miesto- st.žiaci

 

15.ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v PO a SP ZP detí o pohár Viliama Hrabovca- Štrba

Viktória BALÁŽOVÁ

 

Gréta CZIFERIOVÁ

1.miesto- ml.žiaci

 

1.miesto- st.žiaci

 

 

družstvo:

Cziferiová, Pagáč, Balážová

1.miesto

 

 

Hudba:

Spevácka súťaž O zlatý kľúčik – krajské kolo

René KUBIŠ

Karolína BÓNOVÁ

 

1.miesto-ml.žiaci

3.miesto-ml.žiaci

 

Spevácka súťaž O zlatý kľúčik – celoslovenské kolo

 

René KUBIŠ

 

1.miesto - ml.žiaci

 

 

Halové veslovanie:

Majstrovstvá Slovenska v halovom veslovaní

Stanislav ŠIDLA

Denis REICHER

Petra JONÁŠOVÁ

 

Nikolas KMEŤO

Vladimír LAZAR

 

1.miesto -  500 m

2.miesto -  500 m

3.miesto-   500 m

 

1.miesto- 1km

2.miesto-1km

SVK, CZE,HUN