Testovanie deviatakov - monitor

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka - Monitor 9  
               
    Matematika Slovenský jazyk
Šk. rok   Body  Úspešnosť v % Percentil Body  Úspešnosť v % Percentil
2005/2006 ZŠ pre nevidiacich 22,3 74,5   27,7 92,2  
ZŠ pre slabozrakých 19,8 66,1   26,8 89,4  
SR 18,4 61,4   24,4 81,2  
2006/2007 ZŠ pre slabozrakých 20,5 68,4   23,6 78,8  
SR 18,4 61,2   20,1 67,1  
2007/2008 ZŠ pre slabozrakých 14,22 71,1   17,22 86,1  
SR 11,26 56,3   11,62 58,1  
               
Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka - Testovanie 9  
               
2008/2009 ZŠ pre slabozrakých 12,9 64,5 86,4 15,9 79,5 94,7
SR 10,6 53   12,25 61,3  
2009/2010 ZŠ pre slabozrakých 13,75 68,8 77,0 17,08 85,4 96,9
SR 12,02 60,1   13,52 67,6  
  2010/2011 ZŠ pre slabozrakých 11,86 59,3 77 15,57 77,9 97,4
SR 10,58 52,9   11,63 58,2  
2011/2012 ZŠ pre slabozrakých 12,5 62,5 70,46 16,5 66 92,14
SR 11,51 57,54   13,62 54,47  
2012/2013 ZŠ pre slabozrakých 11,64 58,18 44,07 20,55 82,18 97,19
SR 12,01 60,07   16,88 67,51  
2013/2014 ZŠ pre slabozrakých 13,8 69 91,16 19,5 78 97,81
SR 10,93 54,67   15,49 62  
2014/2015 ZŠ pre slabozrakých 9,56 47,78 36,56 18,7 77,92 97,57
SR 10,54 52,68   15,02 62,58