Špeciálna materská škola pre deti so zrakovým postihnutím

• intenzívne pripravuje deti s postihnutím zraku na základnú školu a praktický život

• vychádza z najnovších programov materských škôl bežného typu (ISCED 0) s prihliadnutím na špecifiká vzdelávania zrakovo postihnutých detí

• zabezpečuje individuálny prístup umožnený nižším počtom detí v triede

• umožňuje aj dopoludňajší, resp. adaptačný pobyt detí (max. 4hod denne), pri ktorom rodič nepríde o opatrovateľský príspevok

• deťom sa venujú pedagógovia individuálne a rozvíjajú u nich zrakové vnímanie, prečitateľské zručnosti, grafomotoriku, sociálne a komunikačné zručnosti, sebaobsluhu, samostatnosť a priestorovú orientáciu

• individuálne spolupracujú s rodičmi

Obsahové celky na rok 2015/2016 sú k dispozícií na stiahnutie tu.

 

Triedni učitelia

Trieda Triedny učiteľ Kontakt Konzultácie
I. ŠMŠ Janková Katarína katarina.jankova@bee.sk  dohodou
II. ŠMŠ Mgr. Pavlíková  Anna anna.pavlikova@bee.sk  dohodou

 

 

 

 

Ostatní vyučujúci

Mgr. Hoppanová Zlatica, učiteľka logopédie zlatica.hoppanova@bee.sk  dohodou