Naši partneri

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Sekulská 1, 842 50 Bratislava; telefón: (02) 65420853, 65420844; e-mail: unss@unss.sk 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Katedra pedagogiky zrakovo postihnutých
 
Račianska 59 
813 34 Bratislava 
Tel.: 02/63838064 
Fax: 02/63835208    http://www.zrak.sk 

ZŠI v Levoči - Základná škola inertnátna pre nevidiacich a slabozrakých 
Námestie Š.Kluberta 2, 054 01 Levoča Slovensko 
http://user.tninet.se/~cxn708q/levoca/slepy.htm 
Telefón: +421 966-4512395 
Fax: +421 966-4514795 

Špeciálno-pedagogická poradňa pri ZŠI pre nevidiacich a slabozrakých 
Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča 
Tel.: 0966 / 512395 
E-Mail: schblind@spisnet.sk 

SOUI v Levoči - Stredné odborné učilište internátne pre zrakovo postihnutú mládež. 
http://www.bbw-chemnitz.de/levoca 

Katedra pedagogiky zrakovo postihnutých, 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
http://www.fedu.uniba.sk/kpzp 

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 
Mlynská dolina 
842 48 Bratislava 
Telefón so záznamníkom: (02) 654 24 862 
Telefón: (02) 602 95 515, 602 95 166 
Fax: (02) 654 24 862 
E-mail: info@cezap.ii.fmph.uniba.sk 

Oficiálna WWW stránka Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. 
http://www.skn.sk