Kontakt

Riaditeľ

Mgr. Daria Gregor Bučová

tel.: 02/65425722

FAX: 02/65421542

mail: riaditel@bee.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre školu

Mgr. Sandra Botlíková

tel. 02/65420948

mail: sandra.botlikova@bee.sk

Zástupkyňa riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania

Mgr. Daria Gregor Bučová

tel.: 02/65420948

mail: daria.bucova@bee.sk

Sociálna pracovníčka

Ing. Jana Sirotová

tel.: 02/65412215

mail: jana.sirotová@bee.sk

Hospodárka školy

Katarína Ulbriková

tel.: 02/65425722

mail: katarina.ulbrikova@bee.sk

Výchovný poradca - oftalmopéd

PaedDr. Marian Šimko

tel.: 02/65420948

mail: marian.simko@bee.sk

Školská psychologička

Mgr. Soňa Kúdelová

tel.: 02/65420948

mail: sona.kudelova@bee.sk

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Mgr. Alžbeta Giertlová

tel.: 02/65420948

mail: alzbeta.giertlova@bee.sk

Mgr. Marek Hlina

tel.: 02/65420948

mail: marek.hlina@bee.sk

PaedDr. Jozef Šimko

tel.: 02/65420948

mail: jozef.simko@bee.sk

Ostatní zamestnanci školy tel.: 02/65420948