Jedáleň

*zmena jedálneho lístka je vyhradená

Poplatky za stravu a spôsob úhrady

 

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci.

Spôsob úhrady  /poštovou poukážkou, /trvalým príkazom, /internet banking

č. účtu - 7000550047/8180,   IBAN - SK42 8180 0000 0070 0055 0047

 

Denný poplatok na nákup potravín na odobraté jedlo:

Dieťa

Raňajky

Desiata

Obed

Olovrant

Večera

Celkom

 

    €

   €

   €

   €

   €

     €

  0,30

  0,28

0,68

  0,23

0,55

2,04

6r. – 11r.

  0,35

  0,29

1,01

  0,21

0,66

2,52

12r. -15r.

  0,40

  0,29

1,09

  0,21

0,67

2,66

DM

  0,42

  0,29

1,19

  0,21

0,69

2,88

 

 

Priemerná mesačná suma za stravovanie :

 

  bez    SO + Ne

  2x    So+ Ne

4x    So + Ne

          40,80

        48,96

         57,12

ZŠ   6 -11 rokov

          50,40

        60,48

         70,56

ZŠ  11-15 rokov

          53,20

        63,84

         74,48

SŠ  15 -19 rokov

          56,00

        67,20

         78,40

 

Odhlásiť, alebo prihlásiť na stravu je možné len deň vopred, prípadne ráno do 8,00 hod. u sociálnej referentky na t.č. 02/65412215, 0911971920.  Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka svoje dieťa zo stravovania odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade, že žiak nebude mať preukázateľne stravu uhradenú do 1-vého dňa nasledujúceho mesiaca, strava mu nebude do vyrovnania pohľadávky poskytnutá.

Záväznú prihlášku na príhlasenie dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni nájdete si môžete stiahnúť tu.

 

Bližšie informácie ohľadom stravovania u vedúcej školskej jedálne na:

na tel. č.: 02/65420948

e-mail  bozena.janeckova@bee.sk