Chcete pomôcť slabozrakým a nevidiacim deťom?

Aj tento rok môžete podľa novely Zákona č. 366/1999 Zb. podľa § 48 zo svojej dane, ktorú odvádzate štátu venovať 2 % na dobročinné účely (občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, na verejnoprospešné účely a i.). V tomto roku môžu venovať 2%  na dobročinné účely aj právnické osoby (firmy, podniky, a i.).

Ak toto 2% neadresujete nikomu, aj tak bude odvedené do štátneho rozpočtu. Suma, ktorú by ste odviedli, sa neodvádza z Vášho príjmu, ale z dane, ktorú Vám aj tak odvedie štát.
Ak máte záujem skvalitniť starostlivosť o Vaše dieťa, môžete prostredníctvom Vašich mzdových účtovníčok poukázať 2% zo zaplatenej  dane na Benefičné združenie slabozrakých detí, ktoré má účet v Tatra banke Bratislava.
Z prostriedkov, ktoré takto získame, budeme realizovať humanitné projekty a nákup pomôcok, ktoré si nemôžeme dovoliť z neustále nižšieho rozpočtu školy.

Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a pomoc našim deťom.

Bankové spojenie:
Benefičné združenie slabozrakých detí
Svrčia ul. 6
842 11 Bratislava 4
Tatra banka
IBAN: SK02 1100 0000 0026 6643 0073

BIC/SWIFT - TATRSKBX
IČO: 173 120 19

PaedDr. Jozef Šimko
riaditeľ školy

 

Dokumenty na stiahnutie: