Braille v akcii

    Krúžok "Braille v akcii" sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu (prevencie obezity, závislostí, vplyvu médií, nezdravé preťažovanie detí) u žiakov so zrakovým postihnutím. Zároveň smeruje k nadviazaniu hlbších vzťahov s rovesníkmi v intaktnej (zdravej) populácii z iných okolitých škôl, a to prostredníctvom opakujúcich sa športových aktivít, turnajov konajúcich sa v rámci našej školy.

    Krúžok je zameraný na netypické, špecializované druhy športov primárne určené pre osoby so zrakovým postihnutím (showdown, goalball, torball), ktoré by sme chceli priblížiť aj zdravej mládeži a spoločne vyraziť na cestu zdravého životného štýlu.