Chcete pomôcť slabozrakým a nevidiacim deťom?

Aj tento rok môžete podľa novely Zákona č. 366/1999 Zb. podľa § 48 zo svojej dane, ktorú odvádzate štátu venovať 2 % na dobročinné účely (občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, na verejnoprospešné účely a i.). V tomto roku môžu venovať 2%  na dobročinné účely aj právnické osoby (firmy, podniky, a i.).

Odovzdávanie ocenení sv. Gorazda

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spoločenského života si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

Braille v akcii

    Krúžok "Braille v akcii" sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu (prevencie obezity, závislostí, vplyvu médií, nezdravé preťažovanie detí) u žiakov so zrakovým postihnutím. Zároveň smeruje k nadviazaniu hlbších vzťahov s rovesníkmi v intaktnej (zdravej) populácii z iných okolitých škôl, a to prostredníctvom opakujúcich sa športových aktivít, turnajov konajúcich sa v rámci našej školy.