Chcete pomôcť slabozrakým a nevidiacim deťom?

Aj tento rok  môžete podľa novely Zákona č. 366/1999 Zb. podľa § 48 zo svojej dane, ktorú odvádzate štátu venovať 2 % na dobročinné účely (občianskym združeniam, nadáciám, cirkvám, na verejnoprospešné účely a i.). V tomto roku môžu venovať 2%  na dobročinné účely aj právnické osoby (firmy, podniky, a i.).

Ak toto 2% neadresujete nikomu, aj tak bude odvedené do štátneho rozpočtu. Suma, ktorú by ste odviedli, sa neodvádza z Vášho príjmu, ale z dane, ktorú Vám aj tak odvedie štát.

Začiatok školského roka 2015/2016

Milí rodičia, prázdniny máme už za nami a v stredu 02.09.2015 nám začína nový školský rok 2015/2016. Okrem toho oznamujeme rodičom, že trieda MŠ je dočasne presťahovaná do miestnosti 2S - očná ambulancia. Šatňa so skrinkami pre deti je v pôvodných priestoroch. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na deti :)