Deň otvorených dverí

Spojená škola internátna na Svrčej ul. 6 v Bratislave vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16.4.2019 v čase od 8:00 do 16:00. Dvere budú otvorené nie len do budovy, ale predovšetkým do jednotlivých tried základnej či materskej školy, školského klubu a ďalších priestorov našej školy.

Záujemcom ukážeme kompenzačné a didaktické pomôcky, spôsob výučby, formy a metódy, ktoré robia našich žiakov úspešnými.

Odovzdávanie ocenení sv. Gorazda

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spoločenského života si dnes z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana prevzali Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. Slávnostné podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Dňa učiteľov, sa uskutočnilo v priestoroch Hotela Bôrik v Bratislave.

Braille v akcii

    Krúžok "Braille v akcii" sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu (prevencie obezity, závislostí, vplyvu médií, nezdravé preťažovanie detí) u žiakov so zrakovým postihnutím. Zároveň smeruje k nadviazaniu hlbších vzťahov s rovesníkmi v intaktnej (zdravej) populácii z iných okolitých škôl, a to prostredníctvom opakujúcich sa športových aktivít, turnajov konajúcich sa v rámci našej školy.